Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Człuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejski Ośrodek Pomocy społecznej

w Człuchowie.

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Serwis  posiada wbudowany mechanizm umożliwiający zmianę kontrastu oraz wielkości czcionki.
 • Obecnie zmiana wielkości czcionki jest możliwa poprzez kombinację klawiszy CTRL + lub CTRL  - jest to standard który obsługuje większość przeglądarek. Do dnia 01.11.2020 serwis będzie wyposażony w możliwość zmiany wielkości czcionki za pomocą ikon umieszczonych w widocznym miejscu w nagłówku strony.

 

Dostępna strona

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 •  

 •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS