Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Usługi cateringu, edukacyjne i społeczne wraz z dostarczeniem sprzętu”

 

Zamawiający – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie ul. Szkolna 3, 77-300 Człuchów na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami), przekazuje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część 1A:                  150 000,00 zł brutto

Część 1B:                  8 500,00 zł      brutto

Część 2:                     45 000,00 zł    brutto

Część 3:                     21 000,00 zł    brutto

Część 4:                     23 700,00 zł    brutto

Część 5:                     8 300,00 zł      brutto

Część 6:                     18 000,00zł     brutto

Część 7:                     6 900,00 zł      brutto

Część 8:                     12 000,00 zł    brutto

Część 9:                     9 600,00 zł      brutto

Część 10:                   9 600,00 zł      brutto

Część 11:                   17 000,00 zł    brutto

Część 12:                   3 800,00 zł      brutto

Część 13:                   190 000,00 zł brutto

 

 

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS