Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania

W dniu 12.07.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważniono postępowanie dot. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: "Usługi cateringu, edukacyjne i społeczne wraz z dostarczeniem sprzętu".

  • scan-1.pdf

    informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS