Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Usługi cateringu, edukacyjne i społeczne wraz z dostarczeniem sprzętu

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00080410/01 z dnia 2021-06-11

  Termin składania ofert: 2021-06-25 09:00 8.2.)

   Miejsce składania ofert:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy mini Portal zgodnie z opisem zawartym w części VII SWZ 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-25 10:00 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-24

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS